Konvert - We zijn pas content als jij content bent

Er is momenteel heel wat krapte op de arbeidsmarkt, ook voor tijdelijke opdrachten. Voor heel wat uitzendbureau's, die een belangrijke rol vervullen bij het invullen van die krapte, is het enorm moeilijk om goed opgeleide en gemotiveerde uitzendkrachten te vinden. Dat ondervindt ook Konvert. Wij stonden hen bij in het versterken van hun naamsbekendheid en positionering binnen de uitzendsector en naar werkzoekenden. Een diepgaande merkoefening resulteerde in een nieuwe baseline/purpose: “We zijn pas content als jij content bent / Contents quand vous l’êtes. Pas avant“. Om de purpose tot leven te brengen, werd gewerkt met 4 authentieke verhalen die het commitment van Konvert bewijzen onder de campagnelijn: “De Kracht van Konvert”.

Interne campagne

Voorafgaand aan deze externe campagne werd in ‘21 een grootse interne campagne gelanceerd naar alle medewerkers. Via een online event, het interne Konvert Krachtenboek, posters van medewerkers, een live event en een interne moodfilm werd ervoor gezorgd dat iedereen in de organisatie de nieuwe purpose kende en mee kon uitdragen naar de buitenwereld.